Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinău

sect. Ciocana, mun. Chişinău

consilier juridic de rangul II _______________ Talpă Serghei

semnătura

(model 4)

PROCES-VERBAL

DE EXAMINARE ŞI RIDICARE A CORESPONDENŢEI POŞTALE

mun. Chişinău „05”noiembrie2007

locul întocmirii data întocmirii

Ofiţerul de urmărire penală din cadrul SUP a CPs Ciocana mun. Chişinău, locotent de poliţie Alexei Gărleanu, în temeiul materialelor cauzei penale nr. 2007060711,-

cu participarea specialistului Biroului Tehnico - Criminalistic, căpitan de poliţie Grigore Mocan, domiciliat în mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri 118, care nu se află în nici o relaţie cu persoana la care se efectuează percheziţia,______________________________________________

numele, prenumele, domiciliul competen Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinăuţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă

căruia în conformitate cu prevederile art. 277 CPP i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 87 CPP şi a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă în caz de prezentare cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art. 312 Cod Penal şi a fost prevenit despre obligativitatea păstrării secretului corespondenţei, nedivulgării informaţiei cu privire la urmărirea penală, precum şi despre răspunderea penală prevăzută în art. 178 şi art. 315 Cod Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinău penal.

_________________

semnătura specialistului ________________________________________________________________________________

Interpret numele, prenumele, domiciliul

căruia în conformitate cu prevederile art. 277 CPP i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 85 CPP şi a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 Cod Penal pentru traducere cu bună ştiinţă falsă. ______________

semnătura imnterpretului

Alţi participanţi la examinarea şi ridicarea corespondenţei poştale:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În baza ordonanţei de sechestrării corespondenţei cu autorizaţia judecătorului de instrucţie din „25”octombrie2007, în temeiul art. 133 CPP, a efectuat examinarea şi ridicarea corespondenţei poştale expediată pe numele lui Şve Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinăuţov Maxim Anton (adresa mun. Chişinău, str. Valea Morii 117), care se află reţinută la oficiul poştal a sect. Ciocana mun. Chişinău__________________________

act de identitate al persoanei la care se efectuează examinarea şi ridicarea corespondenţei poştale

despre care fapt în corespundere cu prevederile art. 134, 260 şi 261 CPP a întocmit prezentul proces-verbal în două exemplare.

Persoanei la care se efectuează sechestrarea Şeful instituţiei poştale a sect. Ciocana mun. Chişinău, Trofimov Iulian, i s-a explicat dreptul să asiste la toate acţiunile organului de urmărire penală şi să facă în Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinău legătură cu aceasta obiecţii şi declaraţii care vor fi consemnate în prezentul proces-verbal. Tot odată a fost prevenit despre obligativitatea păstrării secretului corespondenţei, nedivulgării informaţiei cu privire la urmărirea penală, precum şi despre răspunderea penală prevăzută în art. 178 şi art. 315 Cod penal.

________________

semnătura

Sechestrarea

a început la ora 11 şi 40 min

s-a încheiat la ora 12 şi 20 min

Prin cercetare s-a constatat:______________________________________________

se indică toate obiectele şi documentele descoperite, numărul dimensiunile

semnăturile participanţilor la această activitate

Corespondenţa supusă cercetării prezintă o scrisoare sub formă de plic parvenit Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinăuă pe adresa mun. Chişinău, str. Valea Morii 117 cu destinaţia - Şveţov Maxim Anton, expediată conform adresei de pe plic de la oficiul poştal nr.0222 or. Odesa, Ucraina la data de 01.XI.2007. ora 15 şi 30 min. Adresa şi numele persoanei care a expediat scrisoarea nu este indicat. În plic se află o felicitare sub forma unei fotografii a or. Odesa, unde pe verso este înscris următorul text:” Scumpul meu fecioraş nu-ţi face griji, eu sunt bine, în curînd mă voi întoarce acasa. Trebuie să închei unele afaceri. Dacă ai nevoie de bani, adresează-te lui Egor Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinău. Pe curînd”.

Plicul împreună cu felicitarea a fost ridicat pentru anexarea la cauza penală

Alte documente nu au fost ridicate.

În cadrul cercetării şi ridicării nu au fost aplicate mijloace tehnico-ştiinţifice.

Procesul-verbal a fost dat citirii, cele consemnate corespund adevărului. Observaţii şi obiecţii asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea de examinare şi ridicare nu sunt.Modul de înaintare a plîngerilor împotriva acţiunilor ilegale ale organului de urmărire penală în conformitate cu prevederile art. 298 CPP mi-a fost explicat.

Persoana la care se Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinău efectuează

examinarea şi ridicarea corespondenţei poştale _______________ Trofimov Iulian

semnătura

Specialistul Biroului Tehnico criminalistic

CPS Ciocana căpitan de poliţie ________________ Grigore Mocan

semnătura

Ofiţer de urmărire penală

locotenent de poliţie ________________ Alexei Gărleanu

semnătura

Notă: Copia prezentului proces-verbal am primit la „05”noiembrie2007

Persoana la care se efectuează

examinarea şi ridicarea corespondenţei poştale________________ Trofimov Iulian

semnătura

Ofiţer de urmărire penală

locotenent de poliţie _________________ Alexei Gărleanu

semnătura

(model 5)


documentalrjkmr.html
documentalrjrwz.html
documentalrjzhh.html
documentalrkgrp.html
documentalrkobx.html
Документ Procurorul procuraturii. sect. Ciocana, mun. Chişinău