Юридична наука та навчальна дисципліна. 1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі права

1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі права. Місце і роль конституційного права у системі національного права.

2. Системно-структурна характеристика конституційного права України.

3. Норми та інститути Конституційного права України.

4. Конституційно-правові відносини: поняття, суб'єкти та об'єкти, підстави їх виникнення.

5. Джерела конституційного права України.

6. Конституційне право України як юридична наука: поняття, система, методологія, джерела. Конституційне право як навчальна дисципліна.

Ключові поняття: Конституційне право України; предмет конституційного права України; норма конституційного права; конституційно-правовий інститут; джерела конституційного права; конституційно-правові відносини; юридичні факти.

Питання для опанування та обговорення

1. Що собою становлять загальнолюдські,політико-правові цінності в науці конституційного права?

2. Які Юридична наука та навчальна дисципліна. 1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі права праці вітчизняних або зарубіжних вчених безпосередньо чи опосередковано стосуються проблем, пов'язаних з предметом науки конституційного права?

3. Назвати політичні документи з поставленням завдань (програм) по конституційному будівництву в Україні.

4. В чому полягає універсальність методу конституційного регулювання?

5. Юридична природа джерел конституційного права.

6. Створення та прийняття конституційно-правових актів.

7. Порівняйте поняття “конституційне право як наука” та “конституційне право як навчальна дисципліна” за змістом, обсягом, джерелами, роллю, функціями.

8. Охарактеризуйте основні методи науки конституційного права.

Завдання

1. Назвати офіційні друковані видання нормативно-правових актів: законів України, актів Президента України, постанов Уряду України, актів Конституційного Суду України, рішень місцевих рад.

2. Навести приклади конституційних інститутів в Україні.

3. Охарактеризуйте Юридична наука та навчальна дисципліна. 1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі права методи конституційно-правового регулювання та наведіть приклади їх застосування в конституційному праві України.

4. Назвіть джерела конституційного права як галузі права в ієрархічній послідовності.

5. Заповніть таблицю:

Види конституційно- правових норм Загальна характеристика та приклади з Конституції України
Постійні Тимчасові Виключні Уповноважуючі Зобов’язуючі Забороняючі Матеріальні Процесуальні Імперативні Диспозитивні Установчі Забезпечувальні Декларативні Дефінітивні

Теми рефератів

1. Закон як джерело конституційного права.

2. Проблема конституційних законів.

3. Нормативно-правові акти виконавчої влади як джерела конституційного права.

4. Акти Конституційного Суду України як джерела конституційного права.

5. Нормативно-правові укази Президента України як джерела конституційного права.

6. Акти всеукраїнського референдуму як джерела конституційного права.

7. Роль конституційного права України як Юридична наука та навчальна дисципліна. 1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі права навчальної дисципліни у професійній підготовці юриста.


documentalrdson.html
documentalrdzyv.html
documentalrehjd.html
documentalreotl.html
documentalrewdt.html
Документ Юридична наука та навчальна дисципліна. 1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі права